EBS OSMANİYE 1 NOLU ŞUBE 2019 YILININ İLK İL DİVAN TOPLANTISINI YAPTI


533 | 02.02.2019
| |

Eğitim Bir Sen Osmaniye 1 No'lu Şube 2019 yılının ilk il divan kurulu toplantısı yapıldı. Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Memur-sen Onursal Başkanı, İlçe başkanları ve yönetimleri ile birlikte 34 kişilik şube yönetiminin katıldığı toplantıda sendikal faaliyetlerin yanı sıra Osmaniye 1 Nolu şubenin önümüzdeki eğitim öğretim dönemine yönelik planlamalar da konuşuldu.

Memur-Sen onursal başkanı Mücahit Çelik’in açılış konuşmasını yaptığı divana katılım üst düzeydeydi. Mücahit Çelik değerler sendikacılığı ve önemi üzerinde konuşmasını yaptı.

Başkan Mahmut KAHRAMAN kadın komisyonları, yeni kurulan Engelli Memur-Sen, indirim anlaşmaları ve motif kart konusu hakkında bilgi verdi.

Mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı Bülent KURT, 6.Olağan Genel Kurul sonrası süreçte mali tabloyu değerlendirdi. Mali tabloda şeffaf olacaklarının altını çizen KURT son iki ay için gelen giden tablosu hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Promosyon konusunda da bilgi veren Bülent KURT, Genel Merkez tarafından sürecin devam ettiğini en kısa zamanda sonuçlandırılmayı umduklarını ifade etti.

Basın ve iletişimden sorumlu başkan yardımcısı Ökkeş KURT, basın açıklamaları, web sitesi haberleri, facebook, tweter, instegram gibi kurumsal sosyal medya hesaplarının kullanımı konusunda bilgilendirme yaptı.

Mevzuat ve toplu sözleşmeden sorumlu başkan yardımcısı Bünyamin KOÇ, oluşturulan hukuk ve mevzuat komisyonu hakkında bilgilendirme yaptı. Mahkeme kararları hakkında da bilgi veren Bünyamin KOÇ  Avukat hizmetinin yeni dönemde nasıl olacağı konusunu açıkladı.

Eğitim ve sosyal işlerden sorumlu başkan yardımcısı İsmail KARATAŞ, "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesinin devam ettiğini ifade ederek projenin geldiği süreç hakkında bilgi verdi.

Geçen bir aylık süreç İlçe başkanları tarafından  değerlendirildi.

 

EBS Osmaniye 1 Nolu Şube Başkanı Mahmut KAHRAMAN İl Divan Kurulunda, hayırlı geçmesi dilekleriyle yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi.

Gelir vergisi oranı yüzde 15 olarak sabitlenmeli ya da matrahlar bunu sağlayacak şekilde yükseltilmelidir.

Gelir vergisi noktasında ücretlilere yönelik kapsamlı bir yasal düzenlemenin yapılması gerekiyor. Ücretlilerin diğer gelir gruplarına göre farklı matrahla ilişkilendirilmesi noktasında yüzde 27 ve yüzde 35’lik dilimlerde yapılan uygulamanın artık yüzde 15’lik dilimde esaslı bir şekilde gerçekleştirilmesi elzemdir.

Finans ve sermaye kesimine destek veren anlayışın kamu görevlileri söz konusu olduğunda gelir vergisi matrahlarındaki artışın düşük yapılarak, kamu görevlilerinin hem daha erken aylarda yüksek orandan vergi ödemesi hem de yılsonu itibarıyla daha yüksek tutarda gelir vergisi kesintisi üzerinden yaşadığı maaş ve gelir kaybı rakamlarının yükselmesi uygulaması kabul edilemez.

3600 ek gösterge vaadi; kapsam, unvan, hizmet sınıfları, ek gösterge oranları ve adalet boyutuyla sorun oluşturmayacak ve eksiklik ihtiva etmeyecek biçimde hayata geçirilmelidir.

3600 ek gösterge konusunda dört farklı meslek grubu için çalışmalar yürütülüyor. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olarak, 3600 ek gösterge konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği müjdeye ilaveten, bu konuda bir kapsam genişlemesinin elzem olduğunu sendika olarak defalarca deklare ettik. 3600 ek gösterge konusunda, sadece dört farklı meslek grubunu değil, tüm kamu görevlilerini içine alacak, kapsayıcı, eşitleyici ve adaletli bir 3600 ek gösterge çalışmasının bir an önce yapılmasının gerekliliğini bir kez daha hatırlatmayı uygun görüyoruz. Devletin en yüksek makamından kamu görevlilerine verilen sözün yerine getirilmesini bekliyoruz.

 

Eğitim yöneticiliğinde kaosa kapı aralanmamalıdır. Yöneticilik görevlendirmesi yönetilemeyen bir süreçten çıkarılmalı, eğitimin temel sorunlarına eğilinmelidir.

 Eğitim Kurumlarına yönetici görevlendirmelerine değinen KAHRAMAN, “2019 yılı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirilmesine ilişkin duyuru kapsamında, eğitim kurumları yönetici görevlendirme süreci ilan edilerek takvime bağlanmıştı. Ancak bu duyurunun üzerinden daha bir hafta bile geçmeden iptal edilmesi kaotik bir durum ortaya çıkarmıştır. İzaha muhtaç bu ani karar değişikliği, söylem değişse bile eylemlilik hâlinin değişmediği ve değişemeyeceği yönünde bir kaygıyı beraberinde getirmiştir. Bakanlık, böyle bir kararın nedenini kamuoyuyla paylaşmalı ve durdurulan yönetici görevlendirme sürecine ne zaman işlerlik kazandırılacağını netleştirmeli, eğitim çalışanlarının haklı beklentilerini karşılamalıdır. Eğitim yöneticiliğinde kaosa kapı aralanmamalıdır” şeklinde konuştu.

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top