Osmaniye 1 Şubesi

Genişletilmiş İl Divan Toplantımızı gerçekleştirdik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kolukısa, üyelerinin, eğitim çalışanlarının mali ve sosyal haklarını korumanın, geliştirmenin, özgürlük alanlarını genişletmenin yanı sıra ‘Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi, okuma yarışmaları gibi etkinliklerle okuyan, araştıran gençlerin yetişmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, “Eğitim maarif davamız, ahlaki güzelleşme temel hedefimizdir. İşimizin gereği rüyasını gördüğümüz iyi ve başarılı bir nesil için ter döküyoruz” dedi.

Şükrü Kolukısa, Osmaniye Şubesinin düzenlediği toplantıya ve ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı.

Haklıyı güçlü kılmak, eğitim çalışanlarının mali, sosyal, özlük haklarını korumak ve geliştirmek, masumun, mazlumun ve mağdurun yanında olmak, Türkiye’nin yasaklardan ve vesayetten arınmasına, demokratik teamüllerin güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla çıktıkları yolculukta birçok engelle karşılaştıklarını, sıkıntılar yaşadıkları belirterek, “Eğitim-Bir-Sen’i kuranlar, çıktıkları yolun da, yolculukta önlerine çıkacak engellerin de, yaşayacakları zorlukların da farkındaydı. Sendikacılık, emek mücadelesidir, birçok zorluğu barındıran bir kulvardır. Bu işte ter akıtmak var, bedel ödemek var, gönüllere ulaşmak için yolları aşmak var” şeklinde konuştu.

 

İdeallerimizden güç alıyor, ilkelerimizle var oluyoruz

Kamu görevlilerinin örgütlenme hakkına çok geç kavuşması nedeniyle sendikal mücadeleyi başlatma ve geliştirme noktasında zorluklar yaşandığını kaydeden Kolukısa, şöyle devam etti: “Biz ilkeleriyle var olan, idealleriyle yol alan bir teşkilatız. Üyemize ve ülkemize karşı sorumluklarımız var. Bu yolda üzerimize düşeni, elimizden geleni yaptık, elimizi taşın altına koymaktan geri durmadık. Etkisiz toplu görüşmeden etkili toplu sözleşmeye geçişe öncülük ettik. Toplu sözleşme masasında müzakere ve mücadele gücümüzle onlarca soruna çözüm bulunmasını sağladık. İşin doğrusu, sözün kısası, Türkiye’nin normalleşmesinde, sivilleşmesinde, haksızlıkların, mağduriyetlerin giderilmesinde bir sivil toplum kuruluşu olarak büyük emeğimiz, mücadelemiz; kamu görevlileri adına temin edilen kazanımların altında imzamız var. Son toplu sözleşmede bunlara yenilerini ekledik. Ayrıca, 3600 ek gösterge konusunda çalışma yapılmasını karara bağlayarak önemli bir adımın atılmasını sağladık.”

Meslek kanunu vizyonuyla güç, misyonuyla daha fazla itibar sağlamalıdır

Eğitimcilerin, mesleğin kariyer meslek olması için, statü, hak, yetki, görev ve sorumluluklarının bir kanun çerçevesinde düzenlenmesini beklediklerini, bu konudaki vaadin artık icraata dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Kolukısa, “Resmî veya özel öğretim kurumu ayrımı yapılmaksızın öğretmenlik mesleği ekseninde bütün meslek mensuplarını kapsayacak bir kanuni düzenlemeye olan ihtiyaç meslek mensuplarının beklentisi, kamu yönetiminin, siyasetin, sendikal hareketin ve sosyal paydaşların da tespitidir. Öğretmenin kariyer basamaklarını tanımlayan, aday öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen şeklinde her basamağı bir öncekinden farklı hak, yetki, sorumlulukla donatan, ilave özlük hakları getiren, istihdam ve iş güvencesi içeren bir düzenleme gerekmektedir. Eğitim kurumu yöneticiliğinin kariyer meslek olduğu, resmî öğretim kurumlarında eğitim kurumu yöneticiliğinin eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı içinde kadro unvanı şeklinde tasarlandığı, müktesep haklar içeren bir tasarıma ihtiyaç vardır. Söz konusu tespitlerimizin yanı sıra birçok başlığı içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması konusunda kararlılık gösterilmelidir” diye konuştu.