Osmaniye 1 Şubesi

EĞİTİM-BİR-SEN OSMANİYE1 NOLU ŞUBE OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI
OSMANİYE 1 NOLU ŞUBE
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
 
Eğitimciler Birliği Sendikası Osmaniye1 Nolu Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu, 15.10.2022 tarihinde Cebeli Bereket Kültür Merkezinde aşağıdaki gündemle 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihte toplantı yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantı 16.10.2022 tarihinde çoğunluk sayısı aranmaksızın aynı gündemle aynı yer ve saatler arasında yapılacaktır.
 
                                                                                    Eğitimciler Birliği Sendikası 
                                                                          Osmaniye1 No’lu  Şubesi Yönetim Kurulu A.
                                                                                       Mahmut KAHRAMAN
                                                                                             Şube Başkanı
 
 
           GÜNDEM:
 
1. Açılış 
2. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı
3. Divanın oluşması
4. Divanın gündemi okuması
5. Protokol konuşmaları
6. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması 
7. Denetleme Kurulu raporunun okunması 
8. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibrası
9. Zorunlu organların ve üst kurul delegelerinin seçimi
10. Dilek ve temenniler
11. Kapanış